Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajBiebrza
spływy kajakowe, kajaki 
szlak kajakowy, spływy kajakowe
kajaki, spływ kajakowy 
kajaki, wypożyczalnia kajakówDostępne mapy: Biebrza B, Biebrza A, Biebrza C,

 Źródło:
 Okolice wsi Nowy Dwór
 Recypient:
 Narew, Wierciszewo
 Długość:
 165 km
 Długość szlaku:
 135 km
 Powierzchnia zlewni:
 7051 km²
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Mała (U1)
 Dopływy: P - Netta, Lega, Ełk, Wissa
 L - Sidra, Brzozówka
 Czas spływu:


Biebrza bierze swój początek w regionie Wzgórz Sokólskich – regionie ukształtowanym podczas jednego ze starszych zlodowaceń. Rzeźba nie jest tu bardzo zniszczona, a w krajobrazie nadal widoczne są wzgórza morenowe, kemy i ozy. Formy te oraz duże różnice wysokości względnych sugerują, iż obszar ten był wcześniej pojezierzem, dziś jednak nie ma tu już jezior. Spływając z obszaru wzgórz Biebrza kieruje swe wody ku dolinie nazwanej jej imieniem. Obecna Kotlina Biebrzańska nie jest jednak dziełem li tylko samej rzeki. Powstała wcześniej, gdy wielkie ilości wody z topniejącego lądolodu kierowały się na południe, jest zatem pradoliną. Dziś zabagniona i wypełniona osadami Biebrzy prowadzi rzeką ku jej recypientowi – Narwi, również wykorzystującej częściowo inną pradolinę.

Wyjątkowe walory przyrodnicze Kotliny Biebrzańskiej chroni największy w Polsce park narodowy. Biebrzański Park Narodowy obejmuje prawie cały bieg rzeki (poza kilkunastoma kilometrami górnego odcinka) aż do jej ujścia. Bogactwo środowisk, a co za tym idzie świata roślin i zwierząt jest tu ogromne. Przeważają zbiorowiska roślinne związane z rzeką lub terenami podmokłymi. Będą to zatem głównie olsy i łęgi oraz bagna, torfowiska, mechowiska i szuwary. Występują tu rzadkie storczyki, rosiczki i widłaki, a także gatunki borealne stanowiące relikt chłodniejszych okresów holocenu. Głównymi przedstawicielami dużej fauny sa tu ptaki, przyciągające zastępy ornitologów z Europy Zachodniej i świata, a których wystepuje tu aż 271 gatunków! BPN jest też największą ostoją łosia w Polsce (ok. 400 szt.). Również sama Biebrza jest domem dla wielu gatunków bezkręgowców i ryb, których liczebność i biomasa, zdaniem pracowników parku, znacznie przewyższa obserwowane w innych nizinnych rzekach Polski.

Na szlaku Biebrzy niewiele jest pamiątek przeszłości. Płynąca przez odludne tereny Biebrza tylko dwa razy mija miasta, a w obrębie BPN w ogóle próżno szukać śladów ludzkiej działalności. W położonym na początku szlaku Lipsku zachował się neogotycki kościół z XIX w. oraz żydowski cmentarz, w Goniądzu zaś dziewiętnastowieczna kaplica oraz neobarokowy kościół z lat 20-tych XX w. Na tym dość ubogim tle wyjątkowo interesujące wydają się XIX-wieczne fortyfikacje w Osowcu-Twierdzy, które warto odwiedzić.

Spływ Biebrzą jest łatwy i nieuciążliwy nawet na górnym odcinku. Trzeba jednak pamiętać, iż płynąc głównie w otwartej przestrzeni bagien, kajakarze narażeni będą na silną ekspozycję słoneczną, a więc powinni się odpowiednio zabezpieczyć. Spływy zaczynają się zazwyczaj w Lipsku, choć płynąć można już od Kolonii Holaki, wyżej raczej nie. Po dopłynięciu do Narwii, można, a nawet należy płynąć dalej.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
wypożyczalnia kajaków, kajaki


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
kajaki, wypożyczalnia kajaków
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajaków