Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajBrda
spływ kajakowy, kajaki 
szlak kajakowy, kajaki
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków 
szlak kajakowy, kajakiDostępne mapy: Brda A, Brda B, Brda C,

 Zródło: Jezioro Smołowe 181 m n.p.m.
 Recypient: Wisła, Bydgoszcz 28 m n.p.m.
 Powierzchnia zlewni:
 4627 km²
 Długość: 238 km
 Długość szlaku:
 233 km
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Średnia (U2-U4)
 Dopływy: L - Lipczynka, Chocina, Zbrzyca, Raciąska Struga, Czerska Struga,
 Bielska Struga, Prusina, Ruda  (Stążka), Szumionka, Kręgiel, Struga
 
 P - Modra, Ruda (Kuźnia), Czerwonka, Jarcewska Struga, Ostrowicka
 Struga, Hozjanna, Kicz, Kamionka, Sępolna, Krówka, Flis  
 Czas spływu:
 10-14 dni.

  Początkowo płynie Brda przez Pojezierze Bytowskie – krainę której zróżnicowany krajobraz pełen morenowych wzgórz porozcinanych rynnami jezior i dolinami rwących kaszubskich rzek, ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia. Brda przemierza tu sześć jezior: Smołowe, Kamień, Orle, Siadło, Świeszyńskie (stąd można zacząć spływ) i Głębokie. Następnie rzeka wpływa na obszar Równiny Charzykowskiej gdzie poprowadzi kajakarzy przez najpiękniejsze i największe jeziora tej części Polski. Początkowo szlak biegnie lasem i na kilkadziesiąt kilometrów wpływa na obszar Pojezierza Krajeńskiego, przepływa tam przez jeziora Szczytno (największe na tym pojezierzu) i Końskie, by wrócić na Równinę Charzykowską i zapoznać kajakarzy z plażami jezior: Charzykowskiego, Długiego, Karsińskiego, Witoczno, Łąckiego, Dybrzk i Kosobudnego. Do pierwszych trzech jezior od wschodu przylega granica Parku Narodowego Bory Tucholskie, a wszystkie leżą w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Następne kilometry szlaku to podziwianie Borów Tucholskich porastających piaszczysty sandr usypany przez wody wypływające z czoła lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia. Obszar ten chroniony jest jako Tucholski Park Krajobrazowy. Sandr Borów Tucholskich rozcięty jest Doliną Brdy i jest to następna kraina, w którą wkracza Brda. Przez ponad 25 km kajakarze płyną tu Jeziorem Koronowskim – zbiornikiem powstałym w 1960 roku na skutek spiętrzenia wód Brdy tamą w Samociążku. Przed połączeniem się z Wisłą Brda dociera do Bydgoszczy położonej w Kotlinie Toruńskiej – części Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej.

  Szlak Brdy to ponad 200 km obcowania z przyrodą. Prawie na całej długości rzeki towarzyszą kajakarzom lasy, prawie wyłącznie sosnowe bory, chronione prawem w dwóch parkach krajobrazowych, jednym narodowym i w obrębie różnych rezerwatów. Szczególnie warto tu poznać:

  1. 1. Rezerwat Przytoń – wyjątek wśród lasów nad Brdą, charakteryzujący się występowaniem buka zamiast wszechobecnej sosny i to drzewostanów ponad dwustuletnich porastających zbocze doliny Brdy, a zatem łatwo dostępnych dla kajakarzy.

  2. 2. Rezerwat Osiedle Kormoranów położony na prawym brzegu Brdy ok. 1,5 km przed Jeziorem Szczytno i chroniący jedną z największych w Polsce kolonię tych ptaków.

  3. 3. Zaborski Park Krajobrazowy, który przemierzają kajakarze na odcinku 27 km chroniący typowy krajobraz młodoglacjalny z jego wzgórzami czołowomorenowymi i sandrami porośniętymi lasem oraz jeziorami, wśród których można tu spotkać prawdziwy skarb – oligotroficzne jeziora lobeliowe, o niezwykle przejrzystej wodzie (nawet do 10 m!), które wyglądają jak gdyby dopiero powstały i właśnie zaczynały być zasiedlane przez roślinność. Kajakiem najłatwiej dostać się będzie na Jezioro Płęsno, na które należy skręcić na północ ok. 2 km po wypłynięciu z Jeziora Witoczno.

  4. 4. Rezerwat Jezioro Małe Łowne chroniący inny typ jeziora – jezioro dystroficzne. Położone przy prawym brzegu Brdy, ok. 1,5 km od ujścia rzeki do J. Charzykowskiego, nie zachęca do kąpieli. Brunatny kolor wody to efekt procesów gnilnych w warunkach deficytu tlenowego, mamy tu bowiem do czynienia z interesującym przykładem schyłkowego ekosystemu w jeziorze zanikającym.

  5. 5. Park Narodowy Bory Tucholskie przylegający do jezior Charzykowskiego, Karsińskiego, Łąckiego i Dybrzk sam chroni 21 jezior i lasy podobnie wykształcone jak te w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

  6. 6. Tucholski Park Krajobrazowy. Również tu ochronie podlegają sosnowe bory i jeziora, choć zdecydowanie przeważają oczka wytopiskowe – małe jeziora powstałe przez wytopienie się brył martwego lodu pozostawionych przez ustępujący lodowiec, mało tu natomiast jezior rynnowych. Podmiotem ochrony są też dwie największe rzeki parku: Brda i Czerska Struga, a najbardziej malowniczy odcinek Brdy w obrębie parku zobaczą kajakarze za Woziwodą w rezerwacie „Dolina Rzeki Brdy”.

 Jedynym miastem na szlaku Brdy jest Bydgoszcz. To duże miasto jest jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto o długiej i ciekawej historii zachowało wiele pamiątek przeszłości pochodzących ze wszystkich epok od średniowiecza poczynając, choć najwięcej substancji zabytkowej to domy i budynki użyteczności publicznej powstałe w drugiej połowie XIX w. oraz w pierwszych latach XX w., a zatem zbudowane w stylach historycznych i w secesji. Tak ukształtowane śródmieście Bydgoszczy przybiera charakter wielkomiejski i przywodzi na myśl podobne założenia urbanistyczne Szczecina, Wrocławia, Lipska czy Berlina. Kajakarze będą mieli wyjątkową okazję podziwiać to miasto z perspektywy Brdy, wpływając do gęsto zabudowanego centrum zwanego - z uwagi na świetną korespondencję tkanki miejskiej i rzeki oraz jej odnóg – Bydgoską Wenecją. Aby jednak tam dopłynąć i móc podziwiać odbijające się w toni rzeki spichrze, trzeba najpierw skorzystać ze śluzy miejskiej – jednego z elementów Bydgoskiego Węzła Wodnego będącego systemem śluz, kanałów i jazów nie mającym sobie równego w Polsce. To jednak nie jedyne zabytki hydrotechniczne na Brdzie. Wyjątkowym obiektem jest Wielki Kanał Brdy – 21-kilometrowy kanał zbudowany w XIX w. Prowadzący początkowo równolegle do Brdy zabiera część jej wód i może stanowić osobny szlak kajakowy, godny przepłynięcia tym bardziej, iż płynącym przyjdzie podróżować niezwykłymi akweduktami przerzuconymi nad dopływami rzeki (najokazalszy w Fojutowie nad Czerską Strugą) i tworzącymi tym samym wodne skrzyżowania! Warte spaceru jeśli nie noclegu są też urocze kaszubskie i borowiackie wsie: Swornegacie, Męcikał, Rytel i nieco dalej od rzeki zlokalizowane Przechlewo, gdzie podziwiać można zachowane elementy tradycyjnej architektury i skosztować specjałów lokalnej kuchni. Bezpośrednio nad Brdą leży piękne i zabytkowe Koronowo, ale po utworzeniu Zbiornika Koronowskiego, główny szlak biegnie Kanałem Lateralnym sporym łukiem omijającym miasto.

  Szlak Brdy jest łatwy, na górnym i środkowym odcinku miejscami nieco bardziej uciążliwy (zwłaszcza w rezerwacie „Przytoń” i w „Piekle” za Woziwodą) i bezsprzecznie piękny. Jeśli zaświta nam w głowie pomysł zarażenia kogoś kajakarską pasją to Brda z pewnością będzie dobrym wyborem. Do szlaku dopłynąć można wieloma dopływami Brdy i ich dopływami zatapiając się w kaszubskich i borowiackich lasach. Szczególnie godne polecenia są spływy Zbrzycą, Kłoniecznicą, Chociną i Czerską Strugą ale także rzadziej odbywane i często zwałkowe: Młosienicą, Prądzoną, Rudą, Szumionką, Kamionką i Krówką.

Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajaków


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków
wypożyczalnia kajaków, kajaki