Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajCzarna Hańcza
szlak kajakowy, spływy kajakowe 
spływy kajakowe, kajaki
spływy kajakowe, kajaki 
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajakówDostępne mapy: Czarna Hańcza,

 Źródło:
 Pojezierze Wschodniosuwalskie 298 m n.p.m.
 Recypient:
 Niemen
 Długość:
 142 km
 Długość szlaku:
 97 km
 Powierzchnia zlewni:
 1916 km²
 Trudność: Łatwa (ZWA)
 Uciążliwość: Mała (U1)
 Dopływy: L- Marycha, Wierśnianka, Pawłówka, Wiatrołuża
 P- Kalna, Kanał Augustowski, Maleszówka, Wołkuszanka
 Czas spływu:
 5-7 dni

 Czarna Hańcza rozpoczyna swą fascynującą podróż na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, gdzie jak prawie nigdzie indziej w Polsce rozpoznać można ślady procesów, które ukształtowały oblicze całej północnej części kraju. Erozyjne i akumulacyjne procesy lodowcowe i wodnolodowcowe ostatniego zlodowacenia odcisnęły piętno w krajobrazie. W pagórkowatym pejzażu dominują wzgórza moren czołowych porozcinane rynnami wypłukanymi przez wody płynące pod lodowcem. Rynny wykorzystywane są dziś przez rzeki i jeziora i nie inaczej jest w przypadku Czarnej Hańczy płynącej dnem takiej doliny i przepływającej przez dwa jeziora: Hańczę i Wigry. Drugie z jezior znajduje się już na Równinie Augustowskiej. Formą krajobrazu, którą przemierza tutaj rzeka jest sandr – wielki stożek piasku osadzonego przez wody wypływające dawniej z lodowca. Od razu po ustąpieniu lodowca działalność swoją rozpoczął wiatr usypując wydmy będące dziś jedynymi wyraźnymi wzniesieniami w tym stosunkowo płaskim krajobrazie.

 Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze północno-wschodniej części Polski chronione jest w licznych parkach narodowych i krajobrazowych, z których dwa leżą na szlaku Czarnej Hańczy. Już na początku spływu kajakarze odwiedzą Suwalski Park Krajobrazowy utworzony na obszarze gdzie działalność lodowca i wód związanych z lodowcem jest szczególnie wyraźnie widoczna. W niezwykłym, górskim niemalże krajobrazie parku rozpoznać można liczne wzniesienia morenowe, kemowe pagórki, a także rynny i wytopiskowe niecki jezior. Osobliwością geologiczną parku są liczne głazy narzutowe, w kilku przypadkach zgrupowane w liczące wiele tysięcy obiektów głazowiska. Jedno z nich, położone bezpośrednio nad Czarną Hańczą – głazowisko Bachanowo, to obowiązkowy punkt wyprawy każdego kajakarza. Innym interesującym obiektem położonym bezpośrednio w dolinie rzeki i przez nią opływanym jest oz, czyli podłużny pagór zbudowany z piasku i żwiru gromadzącego się pierwotnie w szczelinach i kanałach wewnątrz lodowca. Oz znajduje się w Turtulu i jest najlepiej zachowaną formą tego typu w Polsce. Wśród jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego w sposób wyraźny wybija się największe z nich Jezioro Hańcza. Jest ono też najgłębszym jeziorem w Polsce (108 m), a kamieniste brzegi i krystaliczna toń jego wód zadziwią kajakarzy znających muliste jeziora o zielonkawej wodzie, tak powszechne w Polsce. Opuszczając park, Czarna Hańcza wpływa na obszar użytkowany rolniczo, a w krajobrazie przeważają pola i łąki. Kilka kilometrów za Suwałkami rzeka wpływa w las, a to znak, że dotarła do Wigierskiego Parku Narodowego. Przekraczając granice parku rzeka wpływa od razu do rezerwatu swojego imienia utworzonego dla ochrony unikalnego ekosystemu jej doliny. Las porastający park i towarzyszący Czarnej Hańczy aż do ujścia, to Puszcza Augustowska. Ten rozległy kompleks leśny o rozmiarach ok. 160 tys. ha stanowi głównie sosnowy bór z domieszką świerka (będącego elementem północnym – „kawałkiem tajgi” w Polsce), bardzo rzadko zaś grąd – las grabowy wymagający żyźniejszych siedlisk niż piaski sandrowe na których rośnie Puszcza. Poza świerkiem występują tu też relikty północnej flory związanej z dawnym chłodniejszym klimatem jak: cis, borówka bagienna, zimoziół północny, rosiczki i inne. W lesie mieszkają też wszystkie gatunki płazów i gadów Polski, a także większość gatunków ssaków i wiele gatunków ptaków.

 Jedynym miastem na szlaku są Suwałki - miasto położone w pobliżu polskiego „bieguna zimna”. Zimy są tu rzeczywiście dłuższe i mroźniejsze niż w innych częściach kraju, ale za to lata, jak przystało na klimat o większych wpływach kontynentalnych – gorętsze, a co za tym idzie bardziej niż gdzie indziej sprzyjające kajakarzom. Miasto wchodzące w czasach I Rzeczpospolitej w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowało swój wielonarodowy i wielokulturowy charakter. Większość zabytków pochodzi z XIX i XX stulecia, a szczególnie warto zobaczyć klasycystyczną konkatedrę św. Aleksandra oraz pospacerować po rynku i okolicznych uliczkach zabudowanych klasycystycznymi i eklektycznymi kamieniczkami. Obowiązkowym punktem spływu powinno stać się też zwiedzanie pokamedulskiego klasztoru kamedułów w Wigrach na półwyspie klasztornym Jeziora Wigry. Można tu nie tylko obejrzeć barokowy kościół i przyklasztorny ogród, ale także spędzić noc w jednym z eremów pozostałych po mnichach-pustelnikach.

 Spływ Czarną Hańczą jest łatwy i nieuciążliwy, dlatego rzadko kiedy udaje się nie spotkać innych kajakarzy na szlaku. Większość spływów rozpoczyna się z Jeziora Wigry, ponieważ tuż za Suwałkami, przed samym jeziorem znajduje się wspomniany już rezerwat Czarna Hańcza, którego przepłynięcie wymaga zezwolenia o co nie jest łatwo. Odcinek powyżej Suwałk niesie tez zazwyczaj za mało wody by dało się swobodnie płynąć i można go polecić jedynie amatorom kajakarstwa zwałkowego. Po dopłynięciu do Kanału Augustowskiego można popłynąć nim do Netty i dalej do Biebrzy i Narwi.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
wypożyczalnia kajaków, kajaki


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
kajaki, spływ kajakowy
szlak kajakowy, spływy kajakowe