Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajGwda
kajaki, wypożyczalnia kajaków
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków 
kajaki, spływ kajakowyDostępne mapy: Gwda,

 Źródło:
 Okolice wsi Porost 180 m n.p.m.
 Recypient:
 Noteć, Ujście 48 m n.p.m.
 Długość:
 145 km
 Długość szlaku:
 136 km
 Powierzchnia zlewni:
 
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Mała (U2)
 Dopływy: L- Dołga, Czernica, Szczyra, Debrzynka, Pankawa, Głomia
 P- Nizica, Czarna, Płytnica, Rurzyca, Piława,
 Czas spływu:
 5-8 dni

 Gwda płynie głównie w obrębie Doliny Gwdy, choć miejscami opływa również skraje Pojezierza Drawskiego i Krajeńskiego. W krajobrazie obu pojezierzy dostrzec można ciągi morenowych wzgórz oraz piaszczyste równiny sandrowe poprzecinane rynnami polodowcowych jezior. Jeziora występują też na obszarze Doliny Gwdy, a cztery z nich rzeka przepływa (Przybyszewko, Wierzchowo, Smolęsko i Wielimie). Poza tym jednak dolina zbudowana jest inaczej niż sąsiadujące z nią tereny pojezierne. Wypełniona poukładanymi w tarasy osadami, stanowi pozostałość po rzece odprowadzającej wody z topniejącego lądolodu, będąc tym samym fragmentem pradoliny. W dole swojego biegu rzeka dopływa do Doliny Środkowej Noteci stanowiącej część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W płaskim pejzażu przeważają łąki i pola.

 Gwda prawie na całej długości płynie lasem, a podmokłe łąki pojawiają się dopiero na dolnym odcinku szlaku, już w obrębie Doliny Dolnej Noteci. Długi szlak Gwdy sugerowałby różnorodność zbiorowisk roślinnych i tak właśnie jest. Kajakarze będą tu bowiem mogli podziwiać zarówno dąbrowy, pomorskie buczyny, liściaste grądy jak i sosnowe bory, czy porastające brzegi rzeki wierzbowo-topolowe łęgi. Szczególnie bogate pod względem gatunkowym fragmenty lasów chronione są w rezerwacie „Dolina Gwdy”, gdzie ochronie podlega również sama rzeka (oraz częściowo jej dopływ Czernica) wraz ze zbiorowiskami roślinności wodnej i bagiennej porastającej jej dno i brzegi. Godnymi uwagi (a na pewno kąpieli) są też jeziora przez które przepływa rzeka, a zwłaszcza czternaste co do wielkości w Polsce Jezioro Wielimie z największą w Polsce wyspą jeziorną – Wyspą Wielimską (Owczą). Na wyspie utworzony został rezerwat przyrody chroniący m. in. gatunki ptaków drapieżnych: bielika, orlika krzykliwego i jastrzębie.

 Jedyne większe miasto na szlaku – Piła nie zachowało wiele zabytkowej zabudowy ucierpiawszy wyjątkowo mocno (90% zniszczonego śródmieścia) podczas walk w II wojnie światowej. A jednak należy wyjść z kajaka by zobaczyć to co zostało (głównie XIX i XX-wieczne budynki) i pospacerować bulwarami nad Gwdą czy też wpisanym do rejestru zabytków, ponad stuletnim parkiem miejskim. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne są też zabytki położonego na końcu szlaki Gwdy Ujścia. Tu, inaczej niż w Pile, dzięki gęstej, zwartej zabudowie udało się zachować przyjemną małomiasteczkową atmosferę, w której warto spędzić kilka godzin kończących spływ Gwdą. Warte uwagi są też:

1. Ryglowy kościół z dzwonnicą w Wierzchowie.

2. Ryglowy barokowy kościół w Starym Wierzchowie.

3. Szachulcowe zabudowania gospodarskie w Gwdzie Wielkiej.

 Dodatkową atrakcją szlaku Gwdy są zabytki techniki związanej z rzeką, czyli przede wszystkim siłownie wodne pochodzące z trzech pierwszych dekad XX w. (Drawień, Węgorzewo Szczecineckie, Łomczewo, Podgaje, Jastrowie, Ptusz, Dobrzyca, Koszyce) i mosty (jak znany dwuprzęsłowy most kolejowy w Płytnicy, obecnie częściowo rozebrany).

 Gwda jest szlakiem łatwym, nieco trudnym na dolnym odcinku przełomowym, a także trochę uciążliwym z uwagi na liczne stałe przenoski oraz powalone drzewa w nurcie na niektórych odcinkach leśnych. Spływy rozpoczynają się od Gwdy Wielkiej, choć płynąć można już od Jeziora Wierzchowo. Co do możliwości spłynięcia z wyższej pozycji, brak doniesień. Gwda posiada liczne dopływy również będące pięknymi szlakami kajakowymi, a to: Dołgę, Czernicę (i jej dopływ Białą), Szczyrę (i jej dopływ Chrząstową) , Debrzynkę, Płytnicę, Rurzycę, Pankawę, Piławę (i jej dopływ Dobrzycę) oraz Głomię z jej dopływem - Kocunią. Po dopłynięciu do Noteci można kontynuować spływ tą rzeką do Warty i dalej.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
szlak kajakowy, spływy kajakowe
kajaki, spływ kajakowy