Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajBlizna
kajaki drawa, kajaki pilica 
wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe
wypożyczalnia kajaków, kajak 
kajaki drawa, kajaki pilicaDostępne mapy: Rospuda,

 Źródło:
 Jezioro Blizno 130,3 m n.p.m.
 Recypient:
 Rospuda, 122,1 m n.p.m. 
 Długość:
 28 km
 Długość szlaku:
 24,5 km
 Powierzchnia zlewni:
 
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Średnia (U3)
 Dopływy: Szczeberka, Dłużanka 
 Czas spływu:
2 dni

  Blizna w całości płynie przez obszar Równiny Augustowskiej – krainy ukształtowanej podczas ostatniego zlodowacenia. Formą krajobrazu, którą przemierza rzeka jest sandr – wielki stożek piasku osadzonego przez wody wypływające dawniej z lodowca. Od razu po ustąpieniu lodowca działalność swoją rozpoczął wiatr usypując wydmy będące dziś jedynymi wyraźnymi wzniesieniami w tym stosunkowo płaskim krajobrazie. Formami wklęsłymi natomiast są tu rynny wypłukane przez wody związane z lodowcem, a dziś zajmowane przez jeziora, z których cztery przepływa Blizna. Są to jeziora: Tobołowo, Kopanica, Blizienko i Blizno stanowiące niegdyś jedną rynnę, a dziś w procesach zarastania w stanie fragmentacji. Na największym z nich – Bliżnie znajduję się trzy wyspy i piękne plaże, choć nie brak ich i na Tobołowie.

  Powiedzieć, że jedną z przyrodniczych atrakcji spływu Blizną jest Puszcza Augustowska to za mało. Blizna płynie bowiem w całości przez Puszczę i jest z nią zintegrowana stanowiąc jedną z jej osi hydrograficznych. Rzeka wpływa na Puszczę, a Puszcza na rzekę. Ten wielki kompleks leśny o rozmiarach ok. 160 tys. ha stanowi głównie sosnowy bór z domieszką świerka (będącego elementem północnym – „kawałkiem tajgi” w Polsce), bardzo rzadko zaś grąd – las grabowy wymagający żyźniejszych siedlisk niż piaski sandrowe na których rośnie Puszcza. Poza świerkiem występują tu też relikty północnej flory związanej z dawnym chłodniejszym klimatem jak: cis, borówka bagienna, zimoziół północny, rosiczki i inne. W lesie mieszkają też wszystkie gatunki płazów i gadów Polski, a także większość gatunków ssaków i wiele gatunków ptaków. Blizna opływa też jeden z rezerwatów Puszczy – rezerwat Jezioro Kalejty. Ochronie podlega tu typowy puszczański krajobraz z Jeziorem Długim Augustowskim połączonym ze szlakiem Blizny wypływającą z niego rzeczką Dłużanką. W rezerwacie odnaleźć można też trzy małe jeziora dystroficzne, a zatem będące na etapie zaniku, a także większość charakterystycznych zespołów roślinnych, między innymi bór ze 100-170-letnim starodrzewem sosny, zajmującym ponad 1/3 rezerwatu i łatwo dostępnym, bo rosnącym głównie na brzegu jeziora.
Na szlaku nie ma miast, ani wyjątkowych zabytkowych budowli, są natomiast pomniki oraz pamiątkowe miejsca bitew i martyrologii. Wskazać tu należy Upustek nad Jeziorem Blizno, pomnik ku czci powstańców styczniowych w Powstańcach oraz miejsca eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej w Szczebrze.

  Spływ Blizną jest łatwy, choć czasem bywa uciążliwy z uwagi na drzewa zalegające w nurcie i nie wymaga szczególnego przygotowania. Nurt nie jest tu zbyt bystry, tak iż nierzadko zdarza się że organizatorzy spływów prowadzą je pod prąd rzeki. Po dopłynięciu do Rospudy przed kajakarzami otwiera się cały wachlarz możliwości kontynuowania spływu. Można to zrobić Kanałem Augustowskim, Kanałem Bystrym, Nettą, a dalej Biebrzą do Narwi i do Wisły.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
szlak kajakowy, kajaki drawa


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
kajaki drawa, kajak
kajaki, wypożyczalnia kajaków