Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajBrynica (d. Drwęcy)
kajaki, kajaki drawa 
szlak kajakowy, kajaki
kajaki mazury, kajaki pilica 
spływ kajakowy, kajaki drawaDostępne mapy: Brynica Pissa,

 Źródło: Okolice Jezior Bryńskich ok 115 m n.p.m.
 Recypient: Drwęca, okolice Jajkowa
 Długość: 23 km
 Długość szlaku:
 
 Powierzchnia zlewni:
 290 km²
 Trudność: Bardzo zróżnicowana (ZWB - WW II)
 Uciążliwość: 
 Dopływy: L - Górzanka, Dzierżążnia, Pissa
 P - Samionka
 Czas spływu:


   Brynica wypływa z Jezior Bryńskich ( Bryńskie Pd. i  Bryńskie Pn.) leżących na Równinie Urszulewskiej będącej sandrem, a zatem formą zbudowaną z piasków naniesionych przez wody wypływające z topniejącego lodowca. Początkowo rzeka płynie rynną lodowcową (w której położone są też Jeziora Bryńskie) na północ i ma charakter strumienia, spławnego tylko przy wysokim stanie wód. Następnie rzeka skręca na zachód wpływając na obszar Pojezierza Dobrzyńskiego, krainy o zróżnicowanej rzeźbie i pięknych krajobrazach. W dolnym biegu przepływając przez region Doliny Drwęcy, Brynica jest uregulowana i jako Kanał Brynicy dopływa do swego recypienta – Drwęcy.

   Brynica choć krótka, pozwala kajakarzom zetknąć się z niezwykłą przyrodą. Dla jej ochrony utworzono tu dwa parki krajobrazowe: GórznieńskoLidzbarski i Brodnicki. Brynica płynie przez oba przepływając w Bartniczce z jednego do drugiego. Przyroda parków jest niezwykle różnorodna. W Górznieńsko – Lidzbarskim P. K. jest ponad 950 gatunków roślin naczyniowych i ponad 250 gatunków kręgowców, a wyjątkowo piękne są tu lasy mające charakter grądów grabowo-lipowo-klonowych co stanowi rzadkość wobec zazwyczaj sosnowych borów porastających większość obszaru nizinnej Polski. Jeśli wody w rzece będzie dość i kajakarzom uda przecisnąć się przez Jar Brynicy, będą zachwyceni. Wyżłobiony przez Brynicę jar o zboczach wysokich na 40-50 m porasta grąd o drzewach mających nawet 200 lat! Odcinek ten ma charakter przełomu rzecznego i mierzy około 3 km. Ostatnie kilometry swego biegu przemierza Brynica Brodnickim P. K. dopływając do rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.

   Na szlaku brak zabytkowych miast, ale spragnieni kontaktu z historią i sztuką kajakarze, mogą odbyć spacer do nieodległych od rzeki (ok. 1 km) Radoszek gdzie znajduje się interesujący barokowy drewniany kościół z 1717 r. Podobny tzn. również drewniany i z okresu baroku jest kościół w pobliskich (ok. 1,5 km) Grążawach.

   Rzeka jest zdecydowanie zwałkowa i w miarę spławna dopiero od Traczysk, a zatem już u wylotu Jaru Brynicy. To jednak nic, nadal jest tu pięknie i warto wybrać się choćby na ten krótszy odcinek. Na tych którzy zdecydują się płynąć od Czarnego Bryńska czeka totalna zwałka i wielogodzinne przedzieranie się przez las porastający brzegi rzeczki, ale widoki są tu nieziemskie, a niektórzy kajakarze takie właśnie kajakowanie cenią najbardziej. Do Brynicy można dopłynąć Górzanką choć jej spławność przy niskim stanie wody też może budzić wątpliwości. Za to na pewno da się kontynuować spływ po wpłynięciu Brynicy do Drwęcy i to przez następne 110 km aż do Wisły.

Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływ kajakowy, kajaki mazury


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
kajak, spływy kajakowe
wypożyczalnia kajaków, kajaki pilica