Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
Szukaj Powrót

Drwęca
szlak kajakowy, kajaki pilica wypożyczalnia kajaków, kajaki pilicaDostępne mapy: Drwęca C, Drwęca B, Drwęca ANiespływalna237 – 227,08 km Rzeka zbyt wąska, by nią płynąć.Most228,58 km Most na DK 7 Ostróda – Olsztynek.Most227,08 km Most przy pstrągarni. Konieczna długa (ok. 300 m) przenoska. To najwyższy punkt na rzece, z którego można rozpocząć spływ.Most225,17 km Szyldak. Most na drodze gruntowej.Dopływ224,82 km Z prawej strony ujście cieku odprowadzającego wodę z małego jeziorka Obst.


Most221,85 km Most na drodze lokalnej, na prawo wieś Ostrowin.Ujście220,00 km Ujście Drwęcy do Jeziora Ostrowin (56 ha, maks. gł. 8 m).Wypływ219,06 km Wypływ Drwęcy z Jeziora Ostrowin.Przenoska216,37 km Zastawka którą trzeba obejść.Most215,47 km Młyn Idzbarski. Most, a za mostem po lewej stronie dopływ Grabiczka – mało popularnego szlaku kajakowego. Droga w prawo można dojść do Idzbarka.


Most212,56 km Most na DK 16.Most210,51 km Lubajny. Most na drodze lokalnej.Most207,74 km Most kolejowy, a za nim ogródki działkowe i pierwsze zabudowania Ostródy.Most206,59 km Ostróda. Most na DK 7.Most205,62 km Most na ulicy Drwęckiej.Most205,38 km Most. Po lewej stronie za mostem – zamek krzyżacki.Most205,15 km Most na ul. A. Mickiewicza.Ujście204,23 km Ujście Drwęcy do Jeziora Drwęckiego (881 ha, maks. gł. 22 m). Należy kierować się na lewo by nie zaznać kolizji z wyciągiem do nart wodnych. Po opłynięciu wyciągu należy płynąć prosto, a ci którzy chcieliby odwiedzić stanicę wodną PTTK w Piławkach powinni skierować się w prawą rynnę jeziora i dopłynąć do jej końca (ok. 5 km).


Uwaga202,40 km Grobla dawnej linii kolejowej biegnącej w poprzek jeziora od Ostródy ku Półwyspowi Czarny Róg.


Dopływ200,19 km Po prawej stronie, na północnym brzegu jeziora widoczny wylot Kanału Elbląskiego.


Wypływ192,84 km Wypływ Drwęcy z Jeziora Drwęckiego w jego południowej części.Most191,92 km Niziny. Mostek koło leśniczówki Sambór.MostUwagaPrzenoskaNiespływalna190,56 km Samborowo. Most kolejowy i jaz którego nie należy spływać! Konieczna niebezpieczna przenoska lewą stroną. Kajaki należy wnieść na nasyp kolejowy, a następnie przenieść przez tory (!) z zachowaniem szczególnej ostrożności – pociągi jeżdżą tu bardzo szybko.


Most190,34 km Most drogowy na DK 16 w Samborowie. 90 m za mostem po lewej stronie ujście Poburzanki (Pobórskiej Strugi).Most181,20 km Most na drodze lokalnej, prowadzący do położonej po lewej stronie Gierłoży.Dopływ180,89 km Z lewej strony ujście Gizeli (Gryźliny) – mało popularnego szlaku kajakowego.


Dopływ178,32 km Ujście Młyńskiej Strugi z lewej strony.Most177,73 km Most na drodze lokalnej Zielkowo – Gromoty.Dopływ173,59 km Ujście rzeczki Kałdunek po prawej stronie. Nie różni się ona szczególnie od innych uchodzących tu do Drwęcy rowów i kanałów.


Most170,04 km Raczek. Most na drodze gruntowej.Dopływ169,03 km Z prawej strony ujście Iławki - szlaku kajakowego odprowadzającego wody z jezior Pojezierza Iławskiego m. in. z Jeziora Jeziorak.


Most167,82 km Rodzone. Most na drodze wojewódzkiej 536. Zaraz za mostem, po lewej stronie ujście Sandeli – rzadko uczęszczanego szlaku kajakowego. Drwęca choć nadal uregulowana ma coraz bardziej naturalny przebieg i zaczyna lekko meandrować.


Most163,95 km Biała Góra. Most kolejowy na linii Warszawa – Gdańsk.Most161,32 km Most drogowy.Dopływ160,52 km Dopływ rzeki Rudej (Strugi) z prawej strony.Dopływ158,86 km Ujście bezimiennego cieku z prawej strony.Most157,01 km Most na ulicy olsztyńskiej w ciągu DK 15. Po lewej stronie jedno z ramion ujściowych Welu.


Dopływ156,79 km Po lewej stronie ujście Welu – ważnego i pięknego szlaku kajakowego i jednocześnie najważniejszego dopływu Drwęcy.


Most156,68 km Bratian. Most drogowy. Drwęca przestaje być uregulowana i zaczyna silnie meandrować.Most153,82 km Mszanowo. Most drogowy.Most150,43 km Nowe Miasto Lubawskie. Mostek. Piękne historyczne, założone przez Krzyżaków miasto z murami miejskimi i licznymi zabytkami (m. in. gotycki kościół o wspaniałym wyposażeniu z wielu epok historycznych).


Dopływ150,19 km Ujście rzeki Groblicy.Most149,92 km Most drogowy, po prawej Rynek Staromiejski.Most149,43 km Nowe Miasto Lubawskie. Most kolejowy.Zabytek145,02 km Kurzętnik. Wieś o miejskim rodowodzie i układzie urbanistycznym. We wsi gotycki kościół i ruiny zamku kapituły chełmińskiej. W Kurzętniku należy zrobić zakupy przed długim odcinkiem bez takiej możliwości.


Most136,86 km Most na drodze lokalnej. Po lewej stronie wieś Nielbark.Dopływ135,59 km Po lewej stronie ujście cieku łączącego Drwęcę ze zbiornikiem wypełniającym wyrobisko piasku i żwiru w Nielbarku. To malowniczy akwen o kilku wyspach i pięknych piaszczystych plażach w sam raz na biwak.


Most126,72 km Topiele. Most na DK 15 Nowe Miasto lubawskie – Brodnica.Dopływ124,85 km Ujście rzeki Sugajnicy z lewej strony.Dopływ122,85 km Po lewej stronie ujście bezimiennego cieku odprowadzającego wody z Jeziora Sopień.


Dopływ119,38 km Po lewej stronie ujście Kanału Brynica, tworzącego wraz z rzeczką Brynicą bardzo mało popularny szlak kajakowy.


Dopływ109,44 km Tama Brodzka. Z prawej strony dopływ Skarlanki – ważnego szlaku kajakowego. 60 m za ujściem Skarlanki most kolejowi i drogowy. Drwęca nadal silnie meandruje i po kilku kilometrach dopływa do Brodnicy. Dobrym pomysłem jest skręcić i popłynąć ok. 300 m w górę Skarlanki do Jeziora Bachotek, a tam odpocząć na jego gościnnych brzegach.


Most102,14 km Most kolejowy. Po prawej stronie pojawiają się zabudowania Michałowa – dzielnicy Brodnicy, a następnie obszarów przemysłowych.


Most98,76 km Kładka dla pieszych, za następnym meandrem dopływamy do zabytkowego centrum Brodnicy.


Most98,21 km Most w ciągu ulicy Mostowej.Most98,03 km Most. Po prawej stronie Stare Miasto z interesującym trójkątnym rynkiem, licznymi zabytkowymi domami i kościołami w tym z niezwykłą, olbrzymią, średniowieczną farą.


Most97,77 km Kładka dla pieszych. Za kładką wlot do fosy zamkowej i ruiny zamku, gdzie można zrobić przerwę i przespacerować się do miasta.Most97,62 km Most na ulicy H. Sienkiewicza. Przy moście z prawej strony ujście Brodnickiej Strugi – ważnego szlaku kajakowego.


95,85 km Na lewym brzegu stanica wodna miejscowego oddziału PTTK.


Most95,73 km Most drogowy.Most94,21 km Most w ciągu obwodnicy Brodnicy.Most92,24 km Most kolejki wąskotorowej.Dopływ83,79 km Po lewej stronie dopływ Rypienicy – rzeki rzadko używanej przez kajakarzy, choć spływ nią jest możliwy.


Pole biwakowe79,19 km Las po prawej stronie się kończy, dopływamy do wsi Słoszewy, a tam możliwości biwakowania.


Most73,23 km Most na drodze lokalnej w Pustej Dąbrówce.DopływRezerwat65,41 km Dopływ rzeki Kujawki z prawej strony. Po około 150 m można wyjść z kajaka i przespacerować się do położonego po lewej stronie rzeki (EES) rezerwatu Tomkowo chroniącego las liściasty (grąd) z dużym udziałem modrzewia polskiego.


Most59,86 km Most na drodze lokalnej w Smólnikach.Dopływ55,64 km Ujście Strugi z prawej strony.50,55 km Płynąc skręcającym w lewo meandrem dostajemy się pod średniowieczne mury miejskie starego miasta w Golubiu.


Dopływ49,78 km Ujście Radomińskiej Strugi z lewej strony.Most49,65 km Kładka dla pieszych.Most49,19 km Most prowadzący na Rynek w Golubiu położony po prawej stronie, po lewej stronie Dobrzyń.


Most49,12 km Most na ulicy Wodnej. Po prawej stronie droga odchodząca od mostu prowadzi w górę do słynnego zamku.


Dopływ44,89 km Dopływ rzeki Ruziec – mało popularnego szlaku kajakowego.Dopływ34,62 km Dopływ rzeki Lubianki z lewej strony.MostZabytek29,44 km Most drogowy pomiędzy Ciechocinem po lewej i Elgiszewem po prawej stronie. To dobre miejsce by zrobić przerwę i zwiedzić kościół z XIV w. (wielokrotnie przebudowywany).


Dopływ24,90 km Dopływ Strugi Młyńskiej z prawej strony.Dopływ18,79 km Dopływ Strugi Rychnowskiej z prawej strony.Most18,28 km Most w Młyńcu. Warto wyjść z kajaka i zwiedzić położony na wzgórzu po lewej stronie drewniany kościół z 1750 r. o pięknym rokokowym wystroju. Po ok. 2 km rzeka poszerza się, a to znak, że zbliżamy się do zbiornika w Lubiczu.


Przenoska12,74 km Lubicz. Zapora z małą elektrownią, spiętrzająca wodę i tworzącą zbiornik będący rezerwuarem wody dla Torunia. Należy dobić do prawego brzegu i przenieść kajaki ok. 100 m.


Most12,34 km Most na DK 10 Toruń – Warszawa.Przenoska11,80 km Jaz przy młynach w Lubiczu. Należy dobić do prawego brzegu i przenieść kajak ok. 50 m.


Most10,82 km Most kolejowy.Most6,45 km Most na autostradzie A1.Dopływ4,85 km Ujście rzeki Rudnik po lewej stronie.DopływZabytek1,42 km Ujście rzeki Jordan, z lewej strony zabudowania Złotorii. Są tu ruiny zamku i skansen, który warto zwiedzić.


Most1,10 km Most.Most0,83 km Most na drodze wojewódzkiej 654.0,0 km Ujście Drwęcy do Wisły. Po wpłynięciu na Wisłę można płynąc dalej i wylądować w Toruniu lub od razu skończyć spływ na jej brzegu.

kajaki brda, kajak


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies