Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajMarycha
kajak, kajaki drawa
spływ kajakowy, spływy kajakowe 
kajaki mazury, wypożyczalnia kajakówDostępne mapy: Marycha,

 Źródło:
Okolice wsi Mikołajówka 160 m n.p.m.
 Recypient:
 Czarna Hańcza
 Długość:
 80 km
 Długość szlaku:
 60 km
 Powierzchnia zlewni:
 432 km²
 Trudność: 
 Uciążliwość: 
 Dopływy: Rubieżanka, Kunisianka
 Czas spływu:


 Marycha rozpoczyna swą podróż na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, gdzie jak prawie nigdzie indziej w Polsce rozpoznać można ślady procesów, które ukształtowały oblicze całej północnej części kraju. Erozyjne i akumulacyjne procesy lodowcowe i wodnolodowcowe ostatniego zlodowacenia odcisnęły piętno w krajobrazie. W pagórkowatym pejzażu dominują wzgórza moren czołowych porozcinane rynnami wypłukanymi przez wody płynące pod lodowcem. Rynny wykorzystywane są dziś przez rzeki i jeziora i nie inaczej jest w przypadku Marychy płynącej dnem takiej doliny i przepływającej przez trzy jeziora: Boksze, Sejny i Pomorze. Trzecie z jezior znajduje się już na Równinie Augustowskiej. Formą krajobrazu, którą przemierza tutaj rzeka jest sandr – wielki stożek piasku osadzonego przez wody wypływające dawniej z lodowca. Od razu po ustąpieniu lodowca działalność swoją rozpoczął wiatr usypując wydmy będące dziś jedynymi wyraźnymi wzniesieniami w tym stosunkowo płaskim krajobrazie.

 Otoczenie Marychy to raj dla miłośników przyrody. Wiele do zaoferowania ma zwłaszcza dolny, biegnący Puszczą Augustowską odcinek, choć już na górnym kajakarze przepływają obszary uznane za wyjątkowo cenne przyrodniczo. Tuz przed Jeziorem Boksze rzeka wpływa do maleńkiego (0,9 ha) Jeziora Berucie będącego rezerwatem przyrody „Bobruczek”. Chroniony, zarastający zbiornik jest siedliskiem rzadkich wodnych roślin oraz domem dla bobrów, podobnie jak następny na szlaku rezerwat „Ostoja Bobrów Marycha” położony kilka kilometrów w dół rzeki. Tutaj ochronie podlega też las wzdłuż rzeki o drzewostanie składającym się głównie z sosen, dębów i świerków. Las chroniony jest też w położonym już na skraju Puszczy Augustowskiej rezerwacie „Pomorze”. Puszcza to wielki kompleks leśny o rozmiarach ok. 160 tys. ha stanowi głównie sosnowy bór z domieszką świerka (będącego elementem północnym – „kawałkiem tajgi” w Polsce), bardzo rzadko zaś grąd – las grabowy wymagający żyźniejszych siedlisk niż piaski sandrowe na których rośnie Puszcza. Poza świerkiem występują tu też relikty północnej flory związanej z dawnym chłodniejszym klimatem jak: cis, borówka bagienna, zimoziół północny, rosiczki i inne. W lesie mieszkają też wszystkie gatunki płazów i gadów Polski, a także większość gatunków ssaków i wiele gatunków ptaków. Rezerwat „Pomorze” chroni najstarszą część jej drzewostanu – ponad 200-letni bór sosnowy oraz grąd porastający morenową skarpę nad Marychą. Jednak prawdziwy przegląd typów zbiorowisk leśnych, bagiennych i roślinności wodnej Puszczy Augustowskiej mogą kajakarze poznać w ostatnim, czwartym już na szlaku Marychy rezerwacie przyrody „Kukle” – gdzie jak w pigułce skoncentrowana jest cała bioróżnorodność puszczy.

 Jedyne miasto na szlaku – Sejny, kajakarzom z innych części kraju może wydać się nieco egzotyczne. Na każdym kroku widać tu wielonarodowy i co za tym idzie wielokulturowy charakter miasta. Przez wieki żyli tu obok siebie Polacy, Żydzi, Niemcy , Rosjanie i przede wszystkim Litwini, których mniejszość zamieszkuje obecnie Sejny. Istniejące tu społeczności pozostawiły po sobie bogatą spuściznę, z którą koniecznie powinni zapoznać się miłujący kulturę i sztukę turyści. Na szczególną uwagę zasługują: wielki, późnorenesansowo-barokowy, dominikański zespół klasztorny z bazyliką; trzy synagogi ale także ratusz i liczne domy miejskie. Sejny znane są też z organizowanych tu międzynarodowych festiwali. Krótką przerwę powinni tez zrobić kajakarze w Smolanach, by obejrzeć kościół wraz zespołem poklasztornym, a także w Gibach z uwagi na znajdującą się tam drewnianą molennę Staroobrzędowców z 1912 r. (obecnie kościół).

 Spływ Marychą jest łatwy i na dolnym odcinku nieco lub mało uciążliwy z uwagi na pnie zalegające w nurcie. Rozpoczyna się go zazwyczaj w Michnowcach na moście DK 651 Smolany – Sejny, choć rzeka spławna jest już od Jeziora Boksze, a nawet wyżej. Spływy na wspomnianym odcinku nie są jednak praktykowane z uwagi na wyjątkową uciążliwość spowodowaną przez zalegające w nurcie niezwykle liczne pnie i gałęzie będące produktem działalności bobrów zamieszkujących tutejszy rezerwat. Na dolnym odcinku przyda się też dokładna mapa, aby nie opuścić kraju wraz z Marychą, która będąc początkowo rzeką graniczną na granicy polsko-litewskiej, staje się granicą litewsko-białoruską i wpływa na Białoruś gdzie łączy się z Czarną Hańczą.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
kajak, kajaki


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
szlak kajakowy, spływ kajakowy
kajak, kajaki