Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajZbrzyca
kajaki brda, kajaki pilica
szlak kajakowy, kajaki brda 
kajaki pilica, wypożyczalnia kajakówDostępne mapy: Brda A,

 Źródło:
 Jezioro Duży Zbełk, okolice Dziemian
 Recypient:
 Brda, Jezioro Witoczno
 Długość:
 49 km
 Długość szlaku:
 45 km
 Powierzchnia zlewni:
 448,28 km²
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Mała (U1 - U2)
 Dopływy: L - Młosina,
 P - Kulawa, Kłonecznica, Boryń
 Czas spływu:
 2 - 3 dni

  Zbrzyca w całości płynie przez Równinę Charzykowską. Region ten w sensie geologicznym jest sandrem tzn. piaszczystym stożkiem (stosunkowo płaskim) naniesionym przez wody wypływające z topniejącego lądolodu. W jego obrębie znajduje się wiele jezior o rynnowym lub wytopiskowym pochodzeniu. Zbrzyca przepływa przez aż dziesięć z nich: Dywańskie, Somińskie, Kruszyńskie, Parzyn, Milachowo, Laska, Księże, Długie, Parszczenica i Śluza by wpaść do jedenastego: Jeziora Witoczno.

  Na całej długości rzeka płynie lasem (głównie sosnowym borem porastającym piaszczysty sandr), a pola i łąki pojawiają się wyłącznie na brzegach jezior. Już od Jeziora Kruszyńskiego czyli też prawie na całej długości Zbrzyca przemierza obszar Zaborskiego Parku Krajobrazowego chroniącego typowy krajobraz młodoglacjalny z jego wzgórzami czołowomorenowymi i sandrami porośniętymi lasem oraz jeziorami, wśród których można tu spotkać prawdziwy skarb – oligotroficzne jeziora lobeliowe, o niezwykle przejrzystej wodzie (nawet do 10 m!), które wyglądają jak gdyby dopiero powstały i właśnie zaczynały być zasiedlane przez roślinność. Kajakiem najłatwiej będzie osiągnąć Jezioro Płęsno, na które można dostać się już po wpłynięciu na szlak Brdy, którą należy popłynąć z prądem ok. 2 km i następnie skręcić na północ (pod widocznym mostkiem). W zachwyt wpadną też kajakarze-ptakoluby przemierzający będące rezerwatem ornitologicznym Jezioro Laska. Jest ono obszarem lęgowym oraz miejscem bytowania wielu gatunków ptaków w tym: łabędzia niemego, perkoza dwuczubego, gągola, czapli siwej, kormorana, błotniaka stawowego, rybołowa ale też największego ptaka drapieżnego północnej Europy – bielika.

  Na szlaku Zbrzycy nie ma miast, ale warto tu zobaczyć położoną nad Jeziorem Somińskim wieś Sominy, będącą do 1945 roku wsią graniczną między Polską, a Niemcami. We wsi zachowały się zabytki architektury drewnianej: chata owczarza, szkoła i barokowy kościół z 1757 roku. Modrzewiowy kościół z 1687 roku zwiedzić można też w Leśnie (nad Młosienicą), także tu wystrój jest barokowy. Krótki postój czeka kajakarzy w Kaszubie, tu bowiem należy przenieść kajaki omijając stary młyn. We wsi stoi dwór Główczewskich z 1912 roku.

  Szlak Zbrzycy jest łatwy, mało uciążliwy, a przy tym niezwykle malowniczy. Do rzeki dopłynąć można jednym z jej trzech spławnych dopływów: Młosienicą, Kulawą lub Kłoniecznicą – każdy z nich jest tego wart, a spływ kontynuować Brdą, bo przed nami jeszcze 150 km tej fantastycznej rzeki.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływ kajakowy, kajaki brda


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe
wypożyczalnia kajaków, kajaki drawa