Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajLuciąża
szlak kajakowy, spływy kajakowe 
wypożyczalnia kajaków, kajaki
spływy kajakowe, kajaki 
spływy kajakowe, kajakiDostępne mapy: Pilica B,

 Źródło:
 Rzejowice, Wzgórza Radomszczańskie
 Recypient:
 Pilica, Sulejów
 Długość:
 48,7 km
 Długość szlaku:
 20 km
 Powierzchnia zlewni:
 766 km²
 Trudność: Łatwa (ZWA)
 Uciążliwość: Średnia (U3)
 Dopływy: Rudka, Dąbrówka, Strawa
 Czas spływu:


 Luciąża wypływa ze Wzgórz Radomszczańskich będących północno-zachodnim obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich i zbudowanych ze skał jurajskich i kredowych. Skał tych jednak nie widać w podłożu, bowiem obszar przykryty jest osadami pochodzącymi z lądolodu skandynawskiego. Z biegiem rzeki pofalowany krajobraz ulega bardziej wyrównanemu pejzażowi Równiny Piotrkowskiej, również pokrytej osadami związanymi z lodowcem, głównie piaskami. Luciąża uchodzi do Jeziora Sulejowskiego – sztucznego zbiornika powstałego przez spiętrzenie wód Pilicy.

 Na górnym odcinku Luciąża płynie wśród pól i łąk, rzadziej lasów, których więcej pojawia się na końcowych etapach spływu. Są to głównie sosnowe bory porastające piaszczyste podłoże Równiny Piotrkowskiej. Dolny odcinek naturalnej doliny Luciąży wraz z Jeziorem Sulejowskim oraz przyległymi obszarami podlega ochronie w ramach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W parku swój bezpieczny dom znalazło nie tylko wiele rzadkich gatunków głównie sucholubnych roślin jak storczyki, paproci jak długosz królewski czy reliktów zlodowacenia – zimoziół północny ale też liczni przedstawiciele fauny: bobry, wydry, rzadkie duże chrząszcze i król parku – wędrowny łoś.

 Na szlaku Luciązy nie ma obfitujących w zabytki miast ale w kilku wsiach zachowały się zabytkowe kościoły i dwory, z których należy wspomnieć:


1. Rzejowice – drewniany kościół z XVIII w.

2. Przerąb – zabytkowy kościół będący pierwotnie magazynem na zboże.

3. Bęczkowice – neogotycki kościół z lat 1910-12.

4. Trzepnica – klasycystyczny dwór z I poł. XIX w.

5. Mierzyn – późnogotycki kościół prawdopodobnie z XVI w.

6. Rozprza – kościół z lat 1763-67 z rokokowym wystrojem.


 Spływ Luciążą jest łatwy ale uciążliwy z uwagi na liczne zwałki na odcinkach leśnych oraz zastawki, jazy i progi na polnych (zwłaszcza do Milejowa). Zazwyczaj pływa się dopiero od Przygłowa ewentualnie od Rozprzy zaliczając w ten sposób najbardziej malowniczy odcinek szlaku. Po dopłynięciu do Jeziora Sulejowskiego można dalej płynąć Pilicą.Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływy kajakowe, kajaki


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
szlak kajakowy, kajaki
kajaki, wypożyczalnia kajaków