Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajNoteć
spływ kajakowy, kajaki

 Źródło:

 Pojezierze Kujawskie
 
 Recypient:

 Warta, Sanok

 Długość:

 391 km

 Powierzchnia zlewni:

 17 300 km²


 Noteć rodzi się na granicy Wysoczyzny Kłodawskiej i Pojezierza Kujawskiego przez które później płynie. Krajobraz jest tu raczej równinny, poza nielicznymi rynnami jezior i pasmami wzgórz morenowych rozdzielonych nurtem Noteci. Największe jeziora przez które płynie Noteć – Gopło i Pakoskie znajdują się na już na Pojezierzu Gnieźnieńskim o podobnie ukształtowanej rzeźbie. Następnie rzeka opływa skraj będącej moreną denną, monotonnie płaskiej Równiny Inowrocławskiej po czym wpływa na dno Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Ta rozległa forma powstała gdy wody z topniejącego lądolodu spływały na zachód rzeźbiąc w świeżo naniesionym materiale lodowcowym. Wyróżniono tu trzy jednostki: Kotlinę Toruńską, Dolinę Środkowej Noteci oraz Kotlinę Gorzowską. Dna kotlin są płaskie i współcześnie modelowane przez działalność erozyjną i akumulacyjną Noteci; jedynymi kulminacjami (poza krawędziami pradoliny) są liczne wydmy.

 Na górnym odcinku Noteć płynie głównie przez tereny rolnicze więc lasów nie ma tu prawie wcale. Wśród nielicznych obszarów leśnych przylegających do Noteci warto wymienić, leżący za Mąkoszynem (ok. 2500 m w dół rzeki) Rezerwat Kawęczyńskie Brzęki chroniący dębowo-grabowy las z domieszką będącego pod ścisłą ochroną jarząbu brekinii. Szczególną ochroną w ramach Rezerwatu i Parku Krajobrazowego objęto największe jezioro na szlaku tworząc Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na nim i terenach przyległych gniazdują liczne gatunki ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (znajduje się tu m. in. 10% krajowej populacji gęsi gęgawej). Na środkowym i dolnym odcinku, szersza już Noteć modeluje osiową część pradoliny którą płynie. Powstałe w ten sposób tarasy rzeczne porastają słynne Łąki Nadnoteckie urozmaicone zaroślami olszowymi i wierzbowymi. Towarzyszyć one będą kajakarzom aż do ujścia Noteci do Warty. Łąki to prawdziwy skarbiec flory i fauny wśród których najbardziej widoczne są liczne gatunki gniazdujących i żerujących tu ptaków. Na odcinku biegnącym Kotliną Gorzowską łąki okolone są Puszczą Notecką – jednym z największych kompleksów leśnych Polski. Piaszczyste podłoże porastają głównie sosnowe bory z domieszką brzozy i dębu (zazwyczaj ok. 70-letnie), a bezludne tereny ciągną się tu kilometrami.

 Płynąca przez obszary od dawna kolonizowane i cywilizowane Noteć ma wiele do zaoferowania kajakarzom ceniącym pamiątki przeszłości:

1. Pozostałości średniowiecznego zamku, neogotycki kościół, klasycystyczny ratusz i pojedyncze domy w Przedczu.

2. XIX-wieczne zabytki Sompolna.

3. Pozostałości średniowiecznego zamku (Mysia Wieża) i zabytkowe centrum miasta w Kruszwicy.

4. Zabytkowe centrum ale przede wszystkim druga co do ważności (po Kalwarii Zebrzydowskiej) Kalwaria Pakoska w Pakości.

5. XIX-wieczne zabytki Barcina.

6. Łabiszy z zabytkami barokowymi klasycystycznymi zabytkami sakralnymi, zabytkowym starym miastem oraz XVIII-wiecznymi: młynem i spichlerzem o ciekawej szachulcowej konstrukcji.

7. Rynarzewo z dwoma kościołami i z zachowanym rynkiem.

8. Samoklęski Duże z klasycystycznym dworem i parkiem przydworskim.

9. Klasycystyczny (1860 r.) dwór Falkenbergów w Chobielinie wraz z zabudowaniami gospodarczymi (obecnie własność Radosława Sikorskiego).

10. Zabytkowa zabudowa Nakła nad Notecią.

11. Zespół zabytkowych stacji kolejowych w Białośliwiu.

12. Głównie XIX- i XX-wieczne zabytki Ujścia.

13. Uroczy, wspaniale zadbany zabytkowy Czarnków.

14. Piękne zabytki Wielenia, w tym w szczególności położony nieco bardziej na północ barokowy Pałac Sapiehów wraz z parkiem i zabudowaniami.

15. XIX- i XX-wieczne zabytki Krzyża Wlekopolskiego.

16. Zabytkowe Drezdenko.

17. Szachulcowa architektura Santoka.


 Noteć jest szlakiem zupełnie wyjątkowym na mapie Polski. Rzeka jest bowiem uregulowana na znacznej długości i kajakarze maja do czynienia ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z ruchu statków i licznymi budowlami hydrotechnicznymi, w tym przede wszystkim ze śluzami. Przed spływem należy zatem zapoznać się z harmonogramem otwierania śluz. Poza tym rzeka nie jest uciążliwa poza najwyższym odcinkiem Brdów – Kalina, gdzie latem może okresowo brakować wody. Do Noteci można dopłynąć innymi ważnymi szlakami kajakowymi: Gąsawką, Łobżonką, Gwdą czy Drawą, a dalej popłynąć Wartą do Odry.Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajaków


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków
wypożyczalnia kajaków, kajaki