Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajPilica
kajaki, spływ kajakowy
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajaków 
kajaki, wypożyczalnia kajakówDostępne mapy: Pilica A, Pilica B, Pilica C, Pilica D, Pilica E,
Pogoda w Tomaszowie Mazowieckim
Dziś
25° | 13°
Poniedziałek
27° | 16°
Wtorek
20° | 10°
pogoda.net

 Źródło:
 Okolice miasta Pilica 350 m n.p.m.
 Recypient:
 Wisła, Ostrówek 96 m n.p.m.
 Długość:
 319 km
 Długość szlaku:
 291 km
 Powierzchnia zlewni:
 8 341 km²
 Trudność: Średnia: ZWC (Od Szczekocin 291 km -  236 km  Maluszyn)
 Łatwa: ZWB (Od Maluszyn 236 km - ujście Ostrówek)
 Uciążliwość: Średnia: U3 (Od Szczekocin 291 km -  236 km  Maluszyn)
 Mała: U1 (Od Maluszyn 236 km - ujście Ostrówek)
 Dopływy: P- Udorka, Uniejówka, Zwlecza, Czarna Włoszczowska,
 Czarna Konecka, Słomianka, Cetenka, Drzewiczka, Pierzchnia, Dyga 
 L- Krztynia, Białka, Luciąża, Wolbórka, Gać, Rokitna, Lubjanka, 
 Mogielanka, Dylówka
 Czas spływu:

 10-15 dni


  Pilica rozpoczyna swój bieg na zbudowanej z jurajskich wapieni Wyżynie Częstochowskiej. Region ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą ukształtowaną w procesach krasowych. Występują tu więc liczne skałki, jaskinie, leje krasowe czy wywierzyska. Następnie wpływa Pilica na obszar Niecki Włoszczowskiej – obniżenia zbudowanego ze skał kredowych, a dziś pokrytego piaskami czwartorzędowymi tworzącymi gdzieniegdzie wydmy. W okolicach Przedborza Pilica opuszcza Nieckę opływając zachodni skraj Gór Świętokrzyskich. Doskonale widoczne w krajobrazie wzniesienia należą do Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a bezpośrednio z kajaka można obserwować jego najwyższą kulminacją górę Fajną Rybę (347 m n.p.m.). Płynąc dalej rzeka rozdziela dwa obszary wzgórz: Radomszczańskie i Opoczyńskie. Te zbudowane z jurajskich i kredowych skał pagóry obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, przykryte są żwirami i piaskami zlodowacenia środkowopolskiego, tak iż nie widać tu w krajobrazie żadnych skał. Następną krainą przez którą płynie Pilica, jest Dolina Białobrzeska. Rzeka wykorzystuje tu doliną marginalną, a zatem dolinę dawnej rzeki powstałej z wód wytapiających się z lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego i równoległą do czoła lodowca. Podłoże jest tu piaszczyste i żwirowe. Następnie wpływa Pilica na obszar Równiny Kozienickiej zbudowanej z piasków, tworzących wydmy i porośniętej Puszczą Kozienicką. Ostatnią krainą do której dopływa rzeka, jest Dolina Środkowej Wisły gdzie łączy się ze swoim recypientem.

kajaki w polsce

  Na tak długiej rzece nie brakuje oczywiście miejsc wyjątkowo atrakcyjnych i interesujących pod względem przyrodniczym, a piękne lasy porastają brzegi rzeki zwłaszcza tam gdzie przecina ona parki krajobrazowe (lub graniczy z nimi) należące do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Do Przedborskiego Parku Krajobrazowego rzeka nie wpływa bezpośrednio ale jego wzgórza stanowią o malowniczości odcinka rzeki od ujścia Czarnej Włoszczowskiej do Przedborza. Bezpośredniej ochronie podlega dolina Pilicy w parkach: Sulejowskim i Spalskim, gdzie chronione są także rozległe kompleksy leśne przez które przepływa rzeka. Zwane są one Puszczą Pilicką. Różnorodność środowisk jest tu znaczna. Poza dość typowymi dla Polski sosnowymi borami występują też lasy mieszane i liściaste jak grądy, dąbrowy świetliste, a na terenach podmokłych lub w dolinach rzek łęgi i olsy. Są tu też obecne zbiorowiska roślinności niższej jak murawy czy wrzosowiska. Na trasie Pilicy warto też zajrzeć do kilku rezerwatów. Miłośnicy flory nie powinni przegapić rezerwatu „Murawy Dobromierskie”, który położony co prawda nieco dalej bo ok. 1800 m od rzeki, oferuje przegląd niezwykłych jak na polskie warunki. gatunków ciepłolubnych roślin porastających wapienne wzniesienia. Odwiedzić należy też rezerwat „Niebieskie Źródła” pod Tomaszowem Mazowieckim. Znajduje się tu wywierzysko krasowe, z którego wypływają wody o charakterystycznym zabarwieniu i niskiej temperaturze. Jako że obszar pokryty jest piaskami, wybijająca z podziemi woda wzbudza jego fontanny co dodatkowo wpływa na specyficzną grę światła i kolorów. Wśród rezerwatów Puszczy Pilickiej najbardziej dostępny jest rezerwat „Spała”, do którego wpływają kajakarze w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. W tym gęstym mieszanym lesie znajduje się wiele starych pomnikowym drzew, w tym wielkie dęby i jodły występujące tu blisko północnej granicy swojego zasięgu w Europie. Las chroniony jest także w rezerwacie „Tomczyce” położonym tuż nad rzeką przed Tomczycami, tyle że tym razem jest to sosnowy bór z wieloma starymi drzewami, porastający wysoką na 20 m nadrzeczną skarpę.

  Na długim szlaku Pilicy nie będą nudzić się też kajakarze zainteresowani historią i jej pamiątkami. Warto zapoznać się z niektórymi z nich.

 1. 1. Pałac Padniewskich w Pilicy. Zabytkowy obronny pałac o ponad 500-letniej historii, dziś zaniedbany, będący własnością prywatną, ale częściowo dostępny dla turystów.

 2. 2. Ruiny eklektycznego pałacu Moesów w Wierbce (pałac spłonął zaledwie ok. 20 lat temu). Oraz budynek XIX-wiecznej papierni tamże.

 3. 3. Barokowy kościół Trójcy Świętej i pałac w Koniecpolu.

 4. 4. Pałac w Radoszewnicy.

 5. 5. Zabytki Maluszyna, w tym pozostałości zespołu pałacowego (głównie zabudowania gospodarskie gdyż sam pałac nie zachował się).

 6. 6. Śródmieście Przedborza o zachowanym dawnym układzie urbanistycznym i zabytkowych budowlach (ratusz, karczma, kościół, domy mieszkalne, pozostałości zamku).

 7. 7. Tomaszów Mazowiecki. Miasto założone zostało dopiero w XIX w., w związku z czym większość zabudowy śródmiejskiej jest eklektyczna historyzująca lub secesyjna. W stylach tych budowane były kamienice oraz miejskie wille i pałace fabrykantów, tak iż wizerunek miasta nieodmiennie nasuwa skojarzenia z Łodzią. Tomaszów jest zadbany i wart spaceru.

 8. 8. Spała – wieś letniskowa o ciekawej historii. Osada od średniowiecza była ośrodkiem gospodarki leśnej, a później terenem łowieckim carów Rosji, a po odzyskaniu niepodległości także prezydenta RP. Zachował się tu zabytkowy park przy nieistniejącym pałacu oraz drewniana kaplica z 1922 r.

 9. 9. W Inowłodzu czeka na miłośników zabytków prawdziwa gratka. Znajduje się tu kościółek pw. Świętego Idziego o rodowodzie sięgającym prawie 950 lat wstecz. Zbudowany w stylu romańskim kościół ulegał w przeszłości zniszczeniom i przebudowom, a obecna rekonstrukcja pochodzi z lat 30-tych XX w. W Inowłodzu warto też zobaczyć piękną XIX-wieczną synagogę, do której łatwo dotrzeć, ponieważ znajduje się w niej… sklep spożywczy.

 10. 10. Łęgonice Małe z XVIII-wiecznym drewnianym kościółkiem.

 11. 11. Nowe Miasto nad Pilicą – miasteczko z kilkoma cennymi zabytkami m.in. barokowym klasztorem kapucynów oraz zespołem pałacowym z XVIII – XX w.

 12. 12. Warka. Miasto o bogatej historii i jeden z najważniejszych ośrodków piwowarstwa w Rzeczpospolitej. Mimo poważnych zniszczeń z okresu II-giej wojny światowej, zachował się tu przestronny rynek z zabytkowym klasycystycznym ratuszem, dwa barokowe kościoły oraz nieliczne zabytkowe domy.

 Spływ Pilicą jest łatwy i bardzo wygodny. Niewiele tu przenosek, a liczne piaszczyste łachy i stosunkowo płytka rzeka stwarzają wiele okazji do kąpieli. Najczęściej spływany jest odcinek od Koniecpola, czasem od Szczekocin, a już niezwykle rzadko od Żarnowca. Wydaje się, że spływy jeszcze wyżej nie bywają praktykowane, brak bowiem jakichkolwiek relacji z takowych. Do Pilicy można dopłynąć jednym z jej wielu dopływów, a szczególnie należy polecić Drzewiczkę, Czarną Włoszczowską i Czarną Konecką.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
szlak kajakowy, kajaki


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies