Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajRospuda
wypożyczalnia kajaków, kajaki
kajaki, wypożyczalnia kajaków 
wypożyczalnia kajaków, kajakiDostępne mapy: Rospuda,

 Źródło:
 Niskie Jezioro 178 m n.p.m.
 Recypient:
 Rospuda Augustowska 122 m n.p.m.
 Długość:
 102 km
 Długość szlaku:
 67 km
 Powierzchnia zlewni:
 900 km²
 Trudność: Łatwa (ZWB)
 Uciążliwość: Mała (U2)
 Dopływy: Blizna, Głęboka, Jaworka, Kanał Rynie, Zuśnianka
 Czas spływu:
4-6 dni

 Swój bieg rozpoczyna Rospuda na obszarze Pojezierza Zachodniosuwalskiego, którego krajobraz kształtowały erozyjne i akumulacyjne procesy lodowcowe i wodnolodowcowe podczas ostatniego zlodowacenia. W pagórkowatym pejzażu dominują wzgórza moren czołowych porozcinane rynnami wypłukanymi przez wody płynące pod lodowcem. Rynny wykorzystywane są dziś przez rzeki i jeziora i nie inaczej jest w przypadku Rospudy płynącej dnem takiej doliny i łączącej kilka jezior: Czarne, Rospuda, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowe, Okrągłe, Bolesty i Necko. Po wypłynięciu z tego ostatniego, rzeka nazywa się Nettą i jest dopływem Biebrzy. Na dolnym odcinku (za Jeziorem Bolesty) Rospuda płynie przez obszar Równiny Augustowskiej. Formą krajobrazu, którą przemierza tutaj rzeka jest sandr – wielki stożek piasku osadzonego przez wody wypływające dawniej z lodowca. Od razu po ustąpieniu lodowca działalność swoją rozpoczął wiatr usypując wydmy będące dziś jedynymi wyraźnymi wzniesieniami w tym stosunkowo płaskim krajobrazie.

  Wielki atutem szlaku Rospudy jest wspaniała przyroda. Pojezierze Suwalskie użytkowane jest głównie rolniczo, a zetem rzeka płynie tu wśród łąk i pól, a większe kompleksy leśne pojawiają się nad jeziorami. Wpływając na obszar Równiny Augustowskiej rzeka zaczyna przemierzać zwartą Puszczę Augustowską, w której nie brak przecież terenów bezleśnych, tak iż na pewnych odcinkach płynie Rospuda wśród podmokłych lub zabagnionych łąk. Puszczę Augustowską o rozmiarach ok. 160 tys. ha stanowi głównie sosnowy bór z domieszką świerka (będącego elementem północnym – „kawałkiem tajgi” w Polsce), bardzo rzadko zaś grąd – las grabowy wymagający żyźniejszych siedlisk niż piaski sandrowe na których rośnie Puszcza. Poza świerkiem występują tu też relikty północnej flory związanej z dawnym chłodniejszym klimatem jak: cis, borówka bagienna, zimoziół północny, rosiczki i inne. W lesie mieszkają też wszystkie gatunki płazów i gadów Polski, a także większość gatunków ssaków i wiele gatunków ptaków.

  Nie licząc położonego dopiero na końcu szlaku nad Jeziorem Necko Augustowa, na szlaku brak miast. Kajakarze miną jednak po drodze Filipów, Bakałarzewo i Raczki – trzy wsie, które utraciły prawa miejskie, ale zachowały układy przestrzenne (rynek z odpowiednio odchodzącymi ulicami) wyraźnie wskazujące na ich miejski rodowód. We wsiach znajdują się zabytkowe kościoły oraz inne nieliczne zabytkowe budowle. Za Raczkami, w Dowspudzie czekają na kajakarzy pozostałości (portyk i taras), zbudowanego w stylu angielskiego neogotyku, pałacu Ludwika Michała Paca. Dopływając do Jeziora Necko należy przemieścić się w kierunku południowego brzegu na którym rozpostarł się Augustów. Warto odbyć spacer po tym obfitującym w XIX i XX-wieczne zabytki mieście, by zachwycić się eleganckimi obiektami turystycznymi okresu międzywojennego i poczuć panującą tu atmosferę zagubionego wśród puszczy letniska.

 Szlak Rospudy jest łatwy na dolnym odcinku, ale na górnym nieco trudny z uwagi na pojawiające się w nurcie głazy, kamienne mielizny i powalone drzewa, które wymijać trzeba przy stosunkowo wartkim nurcie. Nie jest to jednak szlak dla zaawansowanych i początkujący kajakarze mogą go śmiało wybierać by popróbować swych sił. Szlak jest średnio uciążliwy na górnym odcinku, na dolnym zaś mało uciążliwy. Po dopłynięciu do Jeziora Necko można kontynuować spływ Nettą (w zasadzie dolnym biegiem Rospudy) lub Kanałem Augustowskim, a dalej Biebrzą i Narwią, aż do Wisły.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
kajaki, spływ kajakowy


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
spływ kajakowy, kajaki
wypożyczalnia kajaków, kajaki