Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajdź rzekę
Wpisz nazwę
Województwa
Rzeki
SzukajSłupia
szlak kajakowy, kajaki
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków 
szlak kajakowy, spływy kajakoweDostępne mapy: Słupia A, Słupia B,

 Zródło: Sierakowska Huta 204 m n.p.m.
 Recypient: Morze Bałtyckie, Ustka
 Długość: 140 km
 Długość szlaku:
 130 km
 Powierzchnia zlewni:
 1620 km²
 Trudność: Trudna: WW I (Rynna Sulęczyńska)
 Średnia: ZWB - ZWC (Gałęźnia Mała - ujście)
 Uciążliwość: Mała (U2)
 Dopływy: Kamienica, Bytowa, Skatowa, Graniczna, Kwacza, Gnilna, Brodek, 
 Glazna, Krępa,  Krzywinka, Przelnica, Strasznica, Stropna, Sucha,
 Wąsietnica, Żelkowa woda
 Czas spływu:
 6-7 dni.

  Słupia bierze swój początek wśród wzgórz Pojezierza Kaszubskiego. Krajobraz jest tu tak zróżnicowany, iż nosi on tradycyjne miano Szwajcarii Kaszubskiej. Wzgórza moren czołowych wytopionych z lodowca podczas ostatniego zlodowacenia sięgają w okolicach źródłowych Słupi ponad 250 m n.p.m., a położone pomiędzy nimi rynny jezior połączone są kaszubskimi rzekami takimi jak Słupia. Większość spływów Słupią rozpoczynają kajakarze w Gowidlinie na brzegu J. Gowidlińskiego, a przy wysokim stanie wody można pokusić się o rozpoczęcie go w Tuchlinie, choć może to okazać się zajęciem uciążliwym. Dalej przemierza rzeka obszary Pojezierza Bytowskiego o podobnym do Kaszubskiego krajobrazie, by wypłynąć na Wysoczyznę Polanowską, a następnie Równinę Słupską o łagodniejszym formach ukształtowania powierzchni. Płynąc przez te krainy prawie zawsze towarzyszyć nam będą lasy, a bliżej morza częściej pojawiać się będą podmokłe łąki i pola uprawne, których najwięcej zobaczymy na ostatnim etapie podróży – Wybrzeżu Słowińskim. Rzeka kończy swój bieg w Ustce wpadając do Bałtyku.

  Spływ Słupią to możliwość niezwykle bliskiego obcowania z naturą, dla ochrony której utworzono tu Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Osią parku jest naturalnie Słupia, a jej wody oraz zamieszkujące je fauna i flora również podlegają ochronie. Ze zwierząt żyjących w rzece warto wspomnieć łososia atlantyckiego i troć wędrowną przybywające na tarło z wód Bałtyku, a także minoga rzecznego jedynego krajowego przedstawiciela bezżuchwowców. Słupię zamieszkują też zwierzęta będące wskaźnikami czystości wód, przede wszystkim małże: szczeżuje i skójki oraz gąbka nadecznik. Chronione wody parku to także jeziora lobeliowe będące reliktem chłodnego okresu po zlodowaceniu i charakteryzujące się niezwykle przejrzystą i czystą wodą, a co za tym idzie wrażliwe na zmiany w ekosystemie. No i oczywiście lasy, które towarzyszą kajakarzom prawie na całej długości szlaku. Są to głównie bory sosnowe i świeże, a także dąbrowy i buczyny, z których najstarsze podziwiać można w rezerwacie „Gołębia Góra”. Na skarpie nad Słupią rosną tu 180-letnie sosny, dęby, buki, graby, olsze i daglezje.
 
  Usatysfakcjonowani będą też kajakarze szukający na trasie pamiątek przeszłości i kontaktu z kulturą. Dla nich punktem obowiązkowym powinien być Słupsk ze swoimi pięknymi zabytkami. Mimo wojennych zniszczeń zachowały się tu bramy miejskie, baszty, zamek i kościoły sięgające swym rodowodem średniowiecza. XIX-wieczna część miasta, zadbana i pieczołowicie restaurowana przez mieszkańców i władze miasta przypomina dobre dzielnice tego samego wieku takich miast jak Wrocław, Poznań, Berlin czy Lipsk. Urocza jest także Ustka ze swoimi małymi kamieniczkami i willami, a także mijane zabytkowe wsie jak Dębnica Kaszubska i Sulęczyno. Cumując na kilka godzin kajaki w Sulęczynie można tez odbyć pieszą wycieczkę do oddalonych o kilka kilometrów Węsiorów gdzie znajduje się znane cmentarzysko Gotów i Gepidów z I-V w n.e. z zachowanymi się kamiennymi kręgami i kurhanami. Specyficznym zabytkiem ludzkiej myśli, który odnajdziemy na Słupi jest szereg elektrowni wodnych pochodzących głównie z okresu końca XIX i pierwszych trzydziestu lat XX w. Obiekty te nadal pełnią swą funkcję, a zamontowane w nich podzespoły nadal działają. Kajakarze zobaczą je w Soszycy, Gałąźni Małej, Konradowie i Krzyni.
 
  Szlak Słupi jest zróżnicowany. Górny odcinek (poza jeziorami) jest trudny i bywa uciążliwy. Nie powinien być pierwszym szlakiem niedoświadczonych kajakarzy, gdyż zwłaszcza „Rynna Sulęczyńska” może okazać się dla nich zadaniem ponad ich siły. Trudności w postaci wartkiego nurtu gwałtownych bystrzy i większych głazów w korycie kończą się w zasadzie od Gałąźni Małej i stąd rzeka jest już dostępna dla wszystkich, także rodzin z dziećmi. Uciążliwe są na Słupi przenoski na obiektach hydrotechnicznych, a w dwóch przypadkach (elektrownie w Soszycy i Gałąźni Małej) są na tyle długie, że niezbędna okazuje się przewózka kajaków, z którą nie ma na szczęście problemów i za niewielką opłatą świadczona jest przez okolicznych gospodarzy, czekających w pogotowiu na przepływających kajakarzy.

  Dla kajakarzy, którym nie straszne są wszelkie uciążliwości, a płynęli już Słupią warto polecić jeden z jej dopływów, jako alternatywę spływu. Są to: dwudniowa Skotawa oraz krótsze: Bytowa i Kamienica – wszystkie opisane na portalu wyprawsie.pl.


Zorganizuj wyjazd na tej rzece kliknij tutaj! Splywy kajakowe dla firm i turystow indywidualnych
spływy kajakowe, wypożyczalnia kajaków


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe cookies
szlak kajakowy, kajaki
spływ kajakowy, wypożyczalnia kajaków